Tarihçe, Özgörüş ve Özgörev

Zootekni Bölümü, tarımsal üretimin hayvansal kökenli olanlarının üretimini ve ürünlerinin gerek nitelik gerekse nicelik yönünden ekonomik olarak artırılmasını amaçlayan yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Bölüm ülke çapında araştırmalarının yanında, bölgenin hayvansal üretimle ilgili çeşitli sorunlarına çözüm getirebilecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalarda yürütmektedir.

Zootekni Bölümü ülkemizde hayvansal üretim ile ilgili eğitim-öğretim ve araştırmalar yapmak amacıyla, 1970-71 öğretim yılında 20 öğrenci alarak faaliyete geçen, Fakültemizin ilk üç bölümünden birisidir. Bölüm öğrencileri ilk yıl FKB eğitimini Ege Üniversitesi’nde görmüşlerdir. 1971-72 eğitim öğretim yılında birinci sınıf öğrencileri FKB eğitimlerini Ankara Üniversitesi’nde sürdürmüşlerdir.1972-73 öğretim yılında da FKB eğitimi Ankara Üniversitesi’nde devam etmiştir. Adana’daki ilk FKB eğitimi 1973-1974 yılında başlamıştır.

Bugün Zootekni Bölümü sığırcılık, koyunculuk, süt keçiliği, tavukçuluk, balıkçılık, arıcılık, tavşancılık, hindicilik, pekin ördeği yetiştirme, bıldırcın yetiştirme, ipek böceği yetiştirme ve hayvan besleme konularında eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerini etkin ve sağlıklı yürütebilecek tesis ve laboratuarlara sahip bulunmaktadır.
   
Çalışma Konuları

 • Yemler ve Hayvan Besleme
 • Kümes Hayvanları Besleme
 • Ruminant Hayvan Besleme
 • Biyometri ve Genetik
 • İstatistik
 • Genetik
 • Hayvan Yetiştirme
 • Küçükbaş hayvan yetiştirme ve Islahı,
 • Büyükbaş hayvan yetiştirme ve Islahı,
 • Arı yetiştiriciliği ve Islahı
 • Kümes hayvanları Yetiştirme

Araştırma Olanakları Ve Altyapı
 

 • ÇÜZF Araştırma ve Uygulama Çiftliği Süt Sığırcılığı Ünitesi (100 baş sağmal inek)
 • ÇÜZF Araştırma ve Uygulama Çiftliği Koyunculuk ünitesi (250 baş)
 • ÇÜZF Araştırma ve Uygulama Çiftliği Süt Keçiciliği Ünitesi (250 baş)
 • ÇÜZF Araştırma ve Uygulama Çiftliği Kümes Üniteleri (1 araştırma kümesi ve kuluçka ünitesi)
 • ÇÜZF Araştırma ve Uygulama Çiftliği Hindicilik Ünitesi (300 ebeveyn kapasiteli)
 • Tavşancılık Ünitesi
 • Arıcılık Ünitesi (2 laboratuarlı bir yönetim binası ve 250 koloni)
 • Pekin Ördeği Ünitesi (300 ördeklik kümes ve 1000 m2lik 2 beton havuz)

Ülke Tarımına ve Çukurova Bölgesine Yaptığı Katkılar

 • Türkiye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Zooteknistler yetiştirmek
 • Türkiye’nin ve öncelikle de bölgenin hayvan yetiştirme ve ıslahı konularında yaşanan ve yaşanması muhtemel problemleri çözmeye yönelik alternatif çözüm yolları geliştirmek
 • Ülke ihtiyaçları ve hayvancılık alanında ülke geleceğinde gereksinmeleri dikkate alarak bilim adamı yetiştirmek
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte fayda yaratacak temel ve uygulamalı araştırma yürüterek bilgi üretmek ve bunu verimlilik esasında iş gören hayvancılık camiasında hizmetine sunmak

Mezunların Çalıştıkları Kurum, Kuruluş ve Çalışma Olanakları

 • Yem Fabrikaları Ve Yem Katkı Üretim Fabrikaları
 • Tarım Ve Hayvancılık İşletmeleri
 • Tarım İl Müdürlükleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri
 • Damızlık İşletmeleri
 • Damızlık Birlikleri
 • Tarım Kredi Kooperatifleri
 • İl Sağlık Müdürlükleri
 • Gıda Kontrolörlüğü
 • Mezbahaneler
 • Hayvan Yetiştiricilere Danışmanlık Hizmetleri Sunmak
 • Tarımsal İlaç Satımı İçin Bayilik Hizmetleri
 • Tarım Bakanlıklarında Ziraat Mühendisi Olarak
 • Hayvan Yetiştirme, Besleme Ve Islahı Konularında Geleceğin Bilim Adamları Olarak Ülke Hayvancılığına Katkı Sağlamak.

 

Öğretim Elemanları, Çalışma Konuları, E-posta Adresleri

 

 

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Konusu

E-Posta Adresi

Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ (Bölüm Başkanı)

Ruminant Besleme

gorgulu@cu.edu.tr

Prof.Dr.Kemal ÖZKÜTÜK

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

ozkutuk@cu.edu.tr

Prof.Dr.Orhan ÖZTÜRKCAN

Hayvan Besleme

ozturkcan@cu.edu.tr

Prof.Dr.Ahmet TESTİK

Kümes Hayvanları Üretimi

atestik@cu.edu.tr

Prof.Dr.Oktay GÜRSOY

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

ogursoy@cu.edu.tr

Prof.Dr.Nazım ULUOCAK

Kümes Hayvanları Üretimi

nuluocak@cu.edu.tr

Prof.Dr.Ferda OKAN

 Hayvan Besleme

fdokan@cu.edu.tr

Prof.Dr.Zeynel CEBECİ

Biyometri, Hayvan Islahı ve Genetik

zcebeci@cu.edu.tr

Prof.Dr.Okan GÜNEY

 

 

Prof.Dr.H.Rüştü KUTLU

Hayvan Sağlığı ve Besleme

hrk@cu.edu.tr

Prof.Dr.Ulviye KUMOVA

Arı ve İpekböcekciliği Yetiştiriciliği ve Islahı

ulkumova@cu.edu.tr

Prof.Dr.Numan ÖZCAN

Genetik ve Biyoteknoloji

nozcan@cu.edu.tr

Prof.Dr.G.Tamer KAYAALP

Biyometri ve İstatistik

tkayaalp@cu.edu.tr

Prof.Dr.Osman TORUN

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

otorun@cu.edu.tr

Doç.Dr.Nazan DARCAN

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

ndarcan@cu.edu.tr

Doç.Dr.Serap Göncü KARAKÖK

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

sgoncu@cu.edu.tr

Doç.Dr.Ladine BAYKAL ÇELİK

Hayvan Yetiştirme

ladine@cu.edu.tr

 

  İLETİŞİM:

Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
01330, Balcalı/ADANA

Tel    : +90 322 338 68 13   
Faks    : +90 322 338 65 76
E-posta    : zootekni@cu.edu.tr
Web    :http://www.cu.edu.tr/fakulteler/zf/zb/default.asp